iKONGRES

Kongres GIS 2017

Serock, 24 - 25 października 2017

Hotel Narvil
ul. Czesława Miłosza 14A

UWAGA!

Organizator Kongresu zapewnia bezpłatny transport w dniu 24.10.2017 odjeżdżający o godz. 9.00 spod Pałacu Kultury i Nauki (od strony Kinoteki) do hotelu Narvil oraz transport powrotny w dniu 25.10.2017 o godz. 15.00. W przypadku chęci skorzystania z tego transportu prosimy o zaznaczenie tej opcji w formularzu poniżej.

W przypadku chęci skorzystania z noclegu w hotelu Narvil, prosimy o wskazanie tego faktu w formularzu oraz indywidualną rezerwację noclegu pod nr. tel. (22) 566 10 00. Na hasło KONGRES GIS obowiązują ceny specjalne do wyczerpania puli pokoi.

Wypełniając i wysyłając poniższy formularz akceptujesz regulamin i warunki uczestnictwa w Kongresie GIS 2017

Formularz rejestracyjny
- pola obowiązkowe
Proszę poprawić następujące błędy

podaj numer telefonu komórkowego,
aby otrzymać powiadomienia SMS dotyczące wydarzenia

Czy chciałaby/chciałby Pan/Pani skorzystać z bezpłatnego transportu zapewnianego przez Organizatora do hotelu Narvil?
Koszty uczestnictwa
PLN
Metoda płatności
Dane do faktury
W przypadku konieczności dodania odbiorcy faktury prosimy o wypełnienie poniższych pól (nieobowiązkowe)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Esri Polska Sp. z o.o. w celu udziału w Kongresie GIS 2017. Administratorem Danych Osobowych jest Esri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000140787. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Jestem świadom(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych w którym dane są przetwarzane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie objętym niniejszym formularzem przez Esri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w celach marketingowych. Administratorem powyżej wskazanych danych osobowych jest spółka Esri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Zgoda obejmuje możliwość prowadzenia przez Spółkę marketingu towarów i usług własnych oraz podmiotów trzecich. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, a wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie, a także że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania.

Kongres GIS 2017 skierowany jest do wszystkich osób, które w swojej pracy wykorzystują możliwości systemów informacji przestrzennej i cyfrowe mapy. Systemy GIS znajdują zastosowanie w firmach i organizacjach ze wszystkich sektorów, od administracji publicznej i edukacji, przez transport, infrastrukturę, telekomunikację, energetykę, bankowość i ubezpieczenie oraz w wielu innych obszarach biznesu.

Popularyzacja i coraz większa łatwość użytkowania GIS-u sprawia, że rozwiązania te stosowane są nie tylko przez specjalistów i analityków, ale coraz częściej przez pracowników działów marketingu czy sprzedaży oraz osoby decyzyjne, które potrzebują stałego dostępu do czytelnych i zrozumiałych analiz wzbogaconych o wizualizacje w formie cyfrowych map.

DO UDZIAŁU W SPOTKANIU ZAPRASZAMY:

  • specjalistów i analityków GIS,
  • praktyków wykorzystujących cyfrowe mapy i inne rozwiązania do wizualizacji przestrzennej,
  • wszystkich zainteresowanych tematyką Inteligentnych Miast, geomarketingu, geolokalizacji i innych trendów wykorzystujących cyfrowe mapy,
  • menedżerów w instytucjach publicznych i firmach, które chcą wykorzystać systemy informacji geograficznej do rozwoju swojej działalności,
  • pasjonatów i entuzjastów tematyki GIS. 

Dane wydarzenia:


Początek: 24 października 2017 godz. 09:30

Koniec: 25 października 2017 godz. 15:00

Miejsce:
Hotel Narvil
ul. Czesława Miłosza 14A, Serock