iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

GŁOS BIZNESU - INNOWACJA FINANSOWANIE NAUKA ROZWÓJ - Łódź

Łódź, 31 maja 2017

Holiday Inn Łódź
ul. Piotrkowska 229/231

Szanowni Państwo, 

Budowanie stabilnej pozycji firmy na rynku, podnoszenie jej wartości wymaga wprowadzenia innowacyjnych technologii,  usług oraz programów badawczo-rozwojowych. Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla przedsiębiorców do ciągłych zmian i dostosowywania firm do nowych warunków. Nowoczesna gospodarka musi stawiać na innowacje,  badania i rozwój oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw.  W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiednich programów i źródeł finansowania. Instytucje kapitałowe, fundacje oraz firmy z otoczenia biznesu oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć. W bieżącej perspektywie budżetowej  2014-2020 na wsparcie projektów na innowacyjne technologie, badania i rozwój (B+R)  przeznaczonych jest 15 mld euro. 

Podczas czterogodzinnej konferencji do udziału w której, serdecznie Państwa zapraszamy, przedstawimy możliwości oraz sposoby rozwiązania powyższego problemu. Przygotowaliśmy dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

poranny – przedstawimy dwa uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące: 

  • wsparcie dla biznesu w ramach programów TEAM-TECH,  których celem jest pomoc firmom w zatrudnianiu naukowców; 
  • preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP w ramach kredytu na innowacje technologiczne, kredytu UNIA+ oraz dotacji na leasing maszyn i urządzeń. 

W tej części konferencji zaplanowaliśmy również udział przedstawiciela zarządu znanej firmy lokalnej, który podzieli się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;

południowy – planujemy dwa interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji, badań i możliwości rozwoju. Warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies. 

Prowadzący konferencję to wysokiej klasy eksperci-praktycy, z wieloletnim doświadczeniem.  Jest ona dedykowana dużym, małym oraz średnim firmom z województwa łódzkiego poszukującym różnych źródeł wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji. 

Konferencja organizowana jest we współpracy z Regionalnym Związkiem Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej.

Zapraszamy!

Dane wydarzenia:


Początek: 31 maja 2017 godz. 09:30

Koniec: 31 maja 2017 godz. 15:00

Miejsce:
Holiday Inn Łódź
ul. Piotrkowska 229/231, Łódź

Miejsce wydarzenia: