iKONGRES

Szanowni Państwo,

Rejestracja została zamknięta, zgłoszenia nie są już przyjmowane.

Akademia Lewiatana - Private enforcement – Jak dochodzić swoich roszczeń za naruszenia prawa konkurencji i jak obronić się przed ewentualnymi roszczeniami – uzasadnienie prawne i ekonomiczne

Warszawa, 14 czerwca 2017

Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,                                                              

Zapraszamy na szkolenie: „Private enforcement – Jak dochodzić swoich roszczeń za naruszenia prawa konkurencji i jak obronić się przed ewentualnymi roszczeniami – uzasadnienie prawne i ekonomiczne”.

Szkolenie, które prowadziliśmy w październiku 2016 roku spotkało się z Państwa uznaniem. Stąd, mając na uwadze, zbliżający się termin wejścia w życie ustawy z 21 kwietnia 2017 roku o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, po raz kolejny, proponujemy Państwu praktyczne prawno-ekonomiczne szkolenie z zakresu dochodzenia roszczeń za naruszenia prawa konkurencji.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane możliwe drogi prawne dochodzenia roszczeń za naruszenie prawa konkurencji, jak również strategie obrony przed takimi roszczeniami – już w oparciu o regulacje nowej ustawy. Przedstawione zostaną również możliwości wykorzystania analizy ekonomicznej zarówno w symulacji ataku, jak i obrony przed  roszczeniami za naruszenie prawa konkurencji.

Omówienie tej problematyki w ujęciu prawno-ekonomicznym ma na celu ułatwienie, kadrze menadżerskiej przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki i ich doradcom, identyfikacji potencjalnych roszczeń wobec innych uczestników rynku oraz ewentualnych zagrożeń spotkania się z takimi roszczeniami. Ponadto, szkolenie ma na celu przedstawienie przesłanek prawnych i ekonomicznych, których weryfikacja pomoże przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu się w spór lub rezygnacji z niego, a w przypadku podjęcia decyzji o wejściu w spór ułatwi ustalenie strategii realizacji ataku lub obrony przed roszczeniami za naruszenie prawa konkurencji.

Zapraszamy,

Joanna Piechucka – starszy ekonomista, Deloitte Economic Consulting, Deloitte France

Jan Maciejewski – radca prawny, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Dane wydarzenia:


Początek: 14 czerwca 2017 godz. 09:00

Koniec: 14 czerwca 2017 godz. 14:30

Miejsce:
Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: